SOD TORAH
רשימת צפנים גמרא אונליין מי אנחנו פורומים

התורה והיהדות ההסבר היחידי להכול

כתבות, מאמרים מתורגמים ובלעדיים של הגולשים ושל המערכת בנושא.

התורה והיהדות ההסבר היחידי להכול

הודעהעל ידי sodtorah » ד' מאי 28, 2014 4:20 am

ההסבר של החילונים

ישנו ענף בחקר האבולוציה שנקרא "אביוגנסה", שמנסה להסביר איך נוצר התא הראשון שממנו התחילו להתפתח כל שאר צורות החיים האחרות לדעתם. אבל ההיווצרות של תאים חיים כאלה מ-חומר דומם, מעולם לא ניראתה לא בטבע ולא באופן מבוקר בניסוי על ידי מדענים. כלומר אי אפשר ליצור תאים חיים אפילו אם ניקח את כל המהנדסים למיניהם בעולם. כל הניסויים והתצפיות מראים שאי אפשר ליצור תאים חיים אלא מתאים חיים אחרים שקיימים כבר בעולם, כגון אב מוליד בן וכדומה. וזה נקרא חוק "הביוגנסיס" בביולוגיה שהוא מוכח ומקובל על כולם, והוא סותר לחלוטין את כל התשתית של אבולוציה שהתאים נוצרו במיקרה בתהליכים טבעיים.

חוקרי האבולוציה מקבלים את חוק הביוגנסיסb. כלומר הם מסכימים שלא ייתכן שיווצרו חיים מאליהם. אמנם הם "מאמינים" שבעתיד נצליח להראות איך חיים הצליחו להפוך מחומר דומם כגון עצים ואבנים לחומר חי ומדבר כגון בני אדם, וזה ממש כמו עבודה זרה. ואע"פ שמבחינה הסתברותית אין שום סיכוי שיתפתח תא חי לבד, ומדע ההסתברות הוא מוכח ואמפירי ורוב העולם מתפקד לפי חישובי הסתברות. חוקרים אחרים של אבולוציה אומרים שהתאוריה שלהם מתחילה רק אחרי שכבר יש תא חי בעולם, כלומר הם אומרים: בא נניח שנוצר איכשהו תא חי אחד, אחרי זה אנחנו נסביר איך נוצרו כל שאר היצורים מאותו תא על ידי מוטציות וכדומה (וגם זה לא מוסבר טוב ולא מוכח בצורה ניסויית).

לסיכום הרוצה להאמין באבולוציה צריך להאמין בדברים הבאים שלא מוכחים ואי אפשר להוכיחם:

  • נוצר תא ראשון חי במיקרה ונגד כל הסיכויים, אע"פ שאי אפשר להוכיח שזה יכול לקרות, וכן נוצרו גם כל התנאים שישמרו על התא החי הזה ויתקיים בעולם כגון השמש והירח והכוכבים הכול במידה נכונה
  • מאותו תא ראשון, התפתחו כל היצורים החיים כיום למגוון עצום של מיליוני יצורים, וגם את זה אי אפשר להוכיח במעבדה או בתצפיות (כי מעולם לא נראה אפילו איבר אחד חדש כגון כנפיים או רגליים שהתפתח בייצור קיים), וכן זה גם נוגד את כל הסיכויים כי ההסתברות להיווצרות איברים כגון העין בלתי אפשרית אע"פ שכבר קיים במיקרה תא אחד חי.

ההסבר של דתות אחרות

לכן מי שרוצה לחיות בתוהו ובוהו הרשות בידו רק שידע היטב, שאין לו על מה לסמוך ולהשען, כי האבולוציה היא שקר מוכח. וגם הוא לא יכול לטעון שיש הרבה דתות בעולם לכן אני לא שומר את המצוות כי ידוע ופשוט שתורת ישראל היא מוכחת ומנוסה ובדוקה מכל זווית לעומת "הקורן והברית החדשה" שיש להם מעל ל-1500 ו-300 גירסאות בהתאמה, ובכלל הקב"ה מעולם לא וויתר 2) על עם ישראל בשביל עם אחר אלא תמיד היה צמצום: כל העולם > אברהם > יצחק ("כי ביצחק יקרא לך זרע") > יעקב ("הלא אח עשו ליעקב ואוהב את יעקב וכו' ") > 12 השבטים וכו' > שבט יהודה והנותרים משאר השבטים3). לכן אי אפשר לומר שהקב"ה שינה דעתו ובחר במישהו אחר שהוא לא מזרעו של יעקב אבינו כי כתוב: (מלאכי ג) "כִּי אֲנִי יְהוָה לֹא שָׁנִיתִי וְאַתֶּם בְּנֵי יַעֲקֹב לֹא כְלִיתֶם". וככה משמע שבגלל שהקב"ה לא שינה את דעתו לכן בני יעקב לא כלו והיינו: "ואף גם זאת בארץ אויביהם לא מאסתים וכו' לכלותם להפר בריתי איתם". ולא תמצא מקום בתנ"ך שהקב"ה משנה את דעתו, 1) וזה פלא שספר שנכתב בתקופות שונות על פני אלף שנים ויותר, לא שינה ולו דבר אחד ממה שנכתב בתורה. וכל נביא ונביא אע"פ שכל אחד מתנבא בסגנון שלו, התוכחות זהות על פי התורה והמצוות והוא לא ישא פנים. וזה לא אפשרי לבן אדם לכתוב ספר מבלי לשנות את דעתו תוך כדי לפחות פעם אחת. ולכן גם אם נאמר שהקב"ה "בחר" במישהו אחר, וזה לא ייתכן כאמור אלא רק מזרע יעקב אבל אפילו אם נניח שהקב"ה היה בוחר במשה רבנו להמשיך את שושלת יעקב, לא יתכן שהוא ישנה את החוקים והתורות וההוכחה לזה תימצא בספר מלכים (מ"ב יז) שסולקו מהארץ עשרת השבטים ממלכת ישראל, אז שלמנאסר מלך אשור הביא במקומם גוים שעבדו עבודה זרה, והקב"ה שיסה בהם את האריות עד שהיו צריכים להחזיר כהן אחד מהגלות כדי שילמד את הגוים האלו איך לעבוד את הקב"ה לפי חוקי התורה.

היהדות

אין בנימצא שום תאוריה אחרת להסביר את היקום והעולם הנפלא לעינינו, לאחר שלבבך יבין שהאבולוציה והדתות האחרות הם עיוות ושקר, תוכל להתחבר ולימצוא בתורה את האמת. ועוד אם אמור תאמר אפילו בתוך היהדות עצמה יש פילוגים רבים ועדות וחסידויות. והנה זה גם קושייה של היצר הרע כי באמת תמיד עם ישראל היה מחולק לפלגים רבים כגון י"ב השבטים ובהמשך בבלים ומערביים וכלה בספרדים ואשכנזים ורצון ה' הוא שנשמור על האחדות והאהבה במצב של כביכול פילוג. ועוד, שבאמת תימצא ותחקור שלכל הפלגים בסיס אחד משותף והוא: תנ"ך, משנה, גמרא, שולחן ערוך, ולשמוע לגדולי הדור הנמצאים. ואותו קו מנחה לאורך כל התנ"ך הוא המשך ישיר של המשנה והגמרא והשולחן ערוך, ואת זה תבין אחר קריאה ויגיעה בתורה. ואם תיראה פלג כלשהו שסוטה מאלו העמודים בצורה שיטתית ולא על ידי פרטים יחידים מאותו פלג תדע שזה כבר מחוץ לכוונת הקב"ה כגון הרפורמים. וכל המחלוקות בין העדות והחסידויות הם רק על אופן וצורת הביצוע הטכני של חלק מהמצוות ועבודת השם, אבל כלל אין מחלוקת על עיקר הדברים (הראב"ד) כגון: האם צריך לברך, כולם מסכימים שצריך. רק ייתכן ושנים יברכו ברכה שונה על אותו דבר. האם צריך להדליק נרות, כולם מסכימים שצריך. רק שבני ספרד ובני אשכנז יעשו את ההדלקה בסדר שונה. וברור שאלו הדברים לא נימסרו בתורה במפורש כי לכל דור ודור התקנות והגדרים שלו וכל שכן לעידן המודרני ולכן הקב"ה רצה שהזקנים והכהנים ובימינו הרבנים מהם יבקשו דעת ותורה וכן כתוב: (מלאכי ב) "כי שפתי כהן ישמרו דעת, כי תורה יבקשו מפיהו". (דברים יז) "ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט".

_________________

1) ומה שכתוב על דור המבול: "כי נחמתי כי עשיתים" דמשמע ששינה דעתו בעשייתם, הכוונה שהחטאים שלהם מלאו ולכן יש בזה היפוך ממידת הרחמים לדין כדפירש"י שם וכל לשון נחמה שפירש"י שהקב"ה נמלך מלעשות דבר מסוים, הכוונה שלא נגזר אותו עניין מלפניו בשבועה (ר"ה יח.). רק שנתן התראה לבני אדם כדי שיחזרו בתשובה ועל ידי מעשיהם כביכול ישנו את הרצון למעלה. אבל באמת אין שינוי רצון גם בזה, כי זה גופא רצונו של מקום שלבני האדם תמיד תהיה אפשרות לחזור בתשובה אפילו רשעים גמורים ואפילו נגזר בשבועה הגזר דין אמר אביי שאפשר לשנותו בתורה ובמעשים טובים. ולכן שיתף מידת רחמים בדין בבריאת העולם.

2) (ב"ק נ.  ברכות) כל האומר שהקב"ה וותרן יוותרו חייו מעיו

3) וכן מה שאמר למשה שיעשה ממנו גוי גדול, במאי דסלקא דעתך עדיין לא היפר בריתו לאברהם יצחק ויעקב כי הוא מזרעם.

sodtorah
מנהל האתר
 
הודעות: 72
הצטרף: ד' דצמבר 19, 2012 1:00 pm

חזור אל כתבות על מדע ואמונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד

cron