SOD TORAH
ה' שבט התשעח (10:44), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה
חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
יםויברךאתכםכאשרדברלכםאיכהאשאלבדיטר
חכםומשאכםוריבכםהבולכםאנשיםחכמיםונב
ניםוידעיםלשבטיכםואשימםבראשיכםותענו
אתיותאמרוטובהדבראשרדברתלעשותואקחאת
ראשישבטיכםאנשיםחכמיםוידעיםואתןאותם
ראשיםעליכםשריאלפיםושרימאותושריחמשי
םושריעשרתושטריםלשבטיכםואצוהאתשפטיכ
 הוכחה לדרש רש"י
זיכוי הרבים:

 בפרשת דברים קראנו את הפסוק שאומר משה לבנ"י : הָבוּ לָכֶם אֲנָשִׁים חֲכָמִים וּנְבֹנִים וִידֻעִים לְשִׁבְטֵיכֶם וַאֲשִׂימֵם בְּרָאשֵׁיכֶם:

פירשו המפרשים על המילה "ואשימם", לשון של אשמה כי הכתיב של המילה חסר יו"ד (הקרי מלא), כך היה אצלהם עכ"פ אבל אצלנו זה וזה מלא (עיין מנחת שי).

רש"י ואשמם. חסר יו"ד, למד שאשמותיהם של ישראל תלויות בראשי דייניהם, שהיה להם למחות ולכוון אותם לדרך הישרה: [כלומר ואשמם בראשיכם, האשמה של חטא בני ישראל בפרשת המרגלים היא באשמת הדיינים].

בעל הטורים ואשמם. כתיב חסר יו''ד לומר לך י''פ הוזהרו על הדינין בתורה. ד''א ואשמם חסר לומר לך כי האשם הוא בראשים בשביל שיש בידם למחות ואינם מוחים:

ורואים סמך לדרשה הזאת, בדילוג שחיפשנו "ואשמם" בפסוק הנ"ל. בטבלה למטה.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לבן של יצחק אבינו?

רמז: יעק...

טבלאות צפנים אחרונות

גונב נפש
מאת יאשיהו מ.ג.
563 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

והיה עקב תשמעון
מאת המערכת
580 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

תשעה באב
מאת יאשיהו מ.ג.
1226 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

מנהיג בטחון, אדום
מאת רונן ע.
758 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

עשו משול לחזיר
מאת המערכת
650 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

עלית למרום שבית שבי
מאת יאשיהו מ. ג.
955 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

הוכחה של מדרש רבה
מאת חזקיהו רם
962 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

פנחס הוא אליהו הנביא 2
מאת רונן ע.
1126 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

פינחס הוא אליהו הנביא
מאת משה ל.
1148 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

סביב רשעים יתהלכון
מאת יאשיהו מ. ג.
1381 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל