SOD TORAH
' (20:23),
: , , ,
 
: sodtorah@gmail.com
:
0

גימטריה