SOD TORAH
' (16:04)
 
בתי ספר לשיפור אנגלית
  «» PDF
http://sodtorah.co.il/bavli.php?masehet=02&daf= - 6e5f2910cd054ca4eeb5687d8673b9bc
. [.] , : [, , ]. .

"

דף ב - א"

: ".


: .