SOD TORAH
ח' ניסן התשעח (03:52), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין

כל הספרים והחידושים באתר נכתבו ע"י הרה"ג שלמה הרוש לפניות וייעוץ בנושאים פרנסה, זיווג ורפואה על פי צופן התורה צרו קשר 054-7205382 או באימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש ראשי תיבות
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
סידור טבלה
תצוגה של טקסט- עד
הצג רק ראשי תיבות פסוקים: הצג \ הסתר
אורך הטקסט + -
(כב)הלוא יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב: (כג) בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור: (כד) עטרת חכמים עשרם אולת כסילים אולת: (כה) מציל נפשות עד אמת ויפח כזבים מרמה: (כו) ביראת יהוה מבטח עז ולבניו יהיה מחסה: (כז) יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות: (כח) ברב עם הדרת מלך ובאפס לאם מחתת רזון: (כט) ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת: (ל) חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קנאה: (לא) עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון: (לב) ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק: (לג) בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע: (לד) צדקה תרומם גוי וחסד לאמים חטאת: (לה) רצון מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש:

משלי פרק-טו

(א) מענה רך ישיב חמה ודבר עצב יעלה אף: (ב) לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת: (ג) בכל מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים: (ד) מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח: (ה) אויל ינאץ מוסר אביו ושמר תוכחת יערם: (ו) בית צדיק חסן רב ובתבואת רשע נעכרת: (ז) שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא כן: (ח) זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו: (ט) תועבת יהוה דרך רשע ומרדף צדקה יאהב: (י) מוסר רע לעזב ארח שונא תוכחת ימות: (יא) שאול ואבדון נגד יהוה אף כי לבות בני אדם: (יב) לא יאהב לץ הוכח לו אל חכמים לא ילך: (יג) לב שמח ייטב פנים ובעצבת לב רוח נכאה: (יד) לב נבון יבקש דעת ופני כסילים ירעה אולת: (טו) כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד: (טז) טוב מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו: (יז) טוב ארחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו: (יח) איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב: (יט) דרך עצל כמשכת חדק וארח ישרים סללה: (כ) בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו: (כא) אולת שמחה לחסר לב ואיש תבונה יישר לכת: (כב) הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום: (כג) שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב: (כד) ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה: (כה) בית גאים יסח יהוה ויצב גבול אלמנה: (כו) תועבת יהוה מחשבות רע וטהרים אמרי נעם: (כז) עכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנת יחיה: (כח) לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות: (כט) רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע: (ל) מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם: (לא) אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין: (לב) פורע מוסר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב: (לג) יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה:

משלי פרק-טז

(א) לאדם מערכי לב ומיהוה מענה לשון: (ב) כל דרכי איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה: (ג) גל אל יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך: (ד) כל פעל יהוה למענהו וגם רשע ליום רעה: (ה) תועבת יהוה כל גבה לב יד ליד לא ינקה: (ו) בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע: (ז) ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו: (ח) טוב מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט: (ט) לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו: (י) קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו: (יא) פלס ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל אבני כיס: (יב) תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כסא: (יג) רצון מלכים שפתי צדק ודבר ישרים יאהב: (יד) חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה: (טו) באור פני מלך חיים ורצונו כעב מלקוש: (טז) קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף: (יז) מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו: (יח) לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח: (יט) טוב שפל רוח את עניים מחלק שלל את גאים: (כ) משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח ביהוה אשריו: (כא) לחכם לב יקרא נבון ומתק שפתים יסיף לקח: (כב) מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת: (כג) לב חכם ישכיל פיהו ועל שפתיו יסיף לקח: (כד) צוף דבש אמרי נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם: (כה) יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות: (כו) נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו: (כז) איש בליעל כרה רעה ועל שפתיו כאש צרבת: (כח) איש תהפכות ישלח מדון ונרג מפריד אלוף: (כט) איש חמס יפתה רעהו והוליכו בדרך לא טוב: (ל) עצה עיניו לחשב תהפכות קרץ שפתיו כלה רעה: (לא) עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא: (לב) טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר: (לג) בחיק יוטל את הגורל ומיהוה כל משפטו:

משלי פרק-יז

(א) טוב פת חרבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב: (ב) עבד משכיל ימשל בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה: (ג) מצרף לכסף וכור לזהב ובחן לבות יהוה: (ד) מרע מקשיב על שפת און שקר מזין על לשון הות: (ה) לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה: (ו) עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם: (ז) לא נאוה לנבל שפת יתר אף כי לנדיב שפת שקר: (ח) אבן חן השחד בעיני בעליו אל כל אשר יפנה ישכיל: (ט) מכסה פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף: (י) תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה: (יא) אך מרי יבקש רע ומלאך אכזרי ישלח בו: (יב) פגוש דב שכול באיש ואל כסיל באולתו: (יג) משיב רעה תחת טובה לא תמיש רעה מביתו: (יד) פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש: (טו) מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יהוה גם שניהם: (טז) למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין: (יז) בכל עת אהב הרע ואח לצרה יולד: (יח) אדם חסר לב תוקע כף ערב ערבה לפני רעהו: (יט) אהב פשע אהב מצה מגביה פתחו מבקש שבר: (כ) עקש לב לא ימצא טוב ונהפך בלשונו יפול ברעה: (כא) ילד כסיל לתוגה לו ולא ישמח אבי נבל: (כב) לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם: (כג) שחד מחיק רשע יקח להטות ארחות משפט: (כד) את פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה ארץ: (כה) כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו: (כו) גם ענוש לצדיק לא טוב להכות נדיבים על ישר: (כז) חושך אמריו יודע דעת וקר רוח איש תבונה: (כח) גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון:

משלי פרק-יח

(א) לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע: (ב) לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו: (ג) בבוא רשע בא גם בוז ועם קלון חרפה: (ד) מים עמקים דברי פי איש נחל נבע מקור חכמה: (ה) שאת פני רשע לא טוב להטות צדיק במשפט: (ו) שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא: (ז) פי כסיל מחתה לו ושפתיו מוקש נפשו: (ח) דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן: (ט) גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית: (י) מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב: (יא) הון עשיר קרית עזו וכחומה נשגבה במשכיתו: (יב) לפני שבר יגבה לב איש ולפני כבוד ענוה: (יג) משיב דבר בטרם ישמע אולת היא לו וכלמה: (יד) רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה: (טו) לב נבון יקנה דעת ואזן חכמים תבקש דעת: (טז) מתן אדם ירחיב לו ולפני גדלים ינחנו: (יז) צדיק הראשון בריבו יבא רעהו וחקרו: (יח) מדינים ישבית הגורל ובין עצומים יפריד: (יט) אח נפשע מקרית עז ומדונים כבריח ארמון: (כ) מפרי פי איש תשבע בטנו תבואת שפתיו ישבע: (כא) מות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה: (כב) מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה: (כג) תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות: (כד) איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח:

משלי פרק-יט

(א) טוב רש הולך בתמו מעקש שפתיו והוא כסיל: (ב) גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ ברגלים חוטא: (ג) אולת אדם תסלף דרכו ועל יהוה יזעף לבו: (ד) הון יסיף רעים רבים ודל מרעהו יפרד: (ה) עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט: (ו) רבים יחלו פני נדיב וכל הרע לאיש מתן: (ז) כל אחי רש שנאהו אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים לא המה: