SOD TORAH
י' סיון התשעח (13:40), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין
חיפוש ראשי תיבות
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
סידור טבלה
תצוגה של טקסט- עד
הצג רק ראשי תיבות פסוקים: הצג \ הסתר
אורך הטקסט + -
(כב)הלוא יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב: (כג) בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור: (כד) עטרת חכמים עשרם אולת כסילים אולת: (כה) מציל נפשות עד אמת ויפח כזבים מרמה: (כו) ביראת יהוה מבטח עז ולבניו יהיה מחסה: (כז) יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות: (כח) ברב עם הדרת מלך ובאפס לאם מחתת רזון: (כט) ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת: (ל) חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קנאה: (לא) עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון: (לב) ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק: (לג) בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע: (לד) צדקה תרומם גוי וחסד לאמים חטאת: (לה) רצון מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש:

משלי פרק-טו

(א) מענה רך ישיב חמה ודבר עצב יעלה אף: (ב) לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת: (ג) בכל מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים: (ד) מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח: (ה) אויל ינאץ מוסר אביו ושמר תוכחת יערם: (ו) בית צדיק חסן רב ובתבואת רשע נעכרת: (ז) שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא כן: (ח) זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו: (ט) תועבת יהוה דרך רשע ומרדף צדקה יאהב: (י) מוסר רע לעזב ארח שונא תוכחת ימות: (יא) שאול ואבדון נגד יהוה אף כי לבות בני אדם: (יב) לא יאהב לץ הוכח לו אל חכמים לא ילך: (יג) לב שמח ייטב פנים ובעצבת לב רוח נכאה: (יד) לב נבון יבקש דעת ופני כסילים ירעה אולת: (טו) כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד: (טז) טוב מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו: (יז) טוב ארחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו: (יח) איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב: (יט) דרך עצל כמשכת חדק וארח ישרים סללה: (כ) בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו: (כא) אולת שמחה לחסר לב ואיש תבונה יישר לכת: (כב) הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום: (כג) שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב: (כד) ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה: (כה) בית גאים יסח יהוה ויצב גבול אלמנה: (כו) תועבת יהוה מחשבות רע וטהרים אמרי נעם: (כז) עכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנת יחיה: (כח) לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות: (כט) רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע: (ל) מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם: (לא) אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין: (לב) פורע מוסר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב: (לג) יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה:

משלי פרק-טז

(א) לאדם מערכי לב ומיהוה מענה לשון: (ב) כל דרכי איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה: (ג) גל אל יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך: (ד) כל פעל יהוה למענהו וגם רשע ליום רעה: (ה) תועבת יהוה כל גבה לב יד ליד לא ינקה: (ו) בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע: (ז) ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו: (ח) טוב מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט: (ט) לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו: (י) קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו: (יא) פלס ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל אבני כיס: (יב) תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כסא: (יג) רצון מלכים שפתי צדק ודבר ישרים יאהב: (יד) חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה: (טו) באור פני מלך חיים ורצונו כעב מלקוש: (טז) קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף: (יז) מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו: (יח) לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח: (יט) טוב שפל רוח את עניים מחלק שלל את גאים: (כ) משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח ביהוה אשריו: (כא) לחכם לב יקרא נבון ומתק שפתים יסיף לקח: (כב) מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת: (כג) לב חכם ישכיל פיהו ועל שפתיו יסיף לקח: (כד) צוף דבש אמרי נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם: (כה) יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות: (כו) נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו: (כז) איש בליעל כרה רעה ועל שפתיו כאש צרבת: (כח) איש תהפכות ישלח מדון ונרג מפריד אלוף: (כט) איש חמס יפתה רעהו והוליכו בדרך לא טוב: (ל) עצה עיניו לחשב תהפכות קרץ שפתיו כלה רעה: (לא) עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא: (לב) טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר: (לג) בחיק יוטל את הגורל ומיהוה כל משפטו:

משלי פרק-יז

(א) טוב פת חרבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב: (ב) עבד משכיל ימשל בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה: (ג) מצרף לכסף וכור לזהב ובחן לבות יהוה: (ד) מרע מקשיב על שפת און שקר מזין על לשון הות: (ה) לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה: (ו) עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם: (ז) לא נאוה לנבל שפת יתר אף כי לנדיב שפת שקר: (ח) אבן חן השחד בעיני בעליו אל כל אשר יפנה ישכיל: (ט) מכסה פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף: (י) תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה: (יא) אך מרי יבקש רע ומלאך אכזרי ישלח בו: (יב) פגוש דב שכול באיש ואל כסיל באולתו: (יג) משיב רעה תחת טובה לא תמיש רעה מביתו: (יד) פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש: (טו) מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יהוה גם שניהם: (טז) למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין: (יז) בכל עת אהב הרע ואח לצרה יולד: (יח) אדם חסר לב תוקע כף ערב ערבה לפני רעהו: (יט) אהב פשע אהב מצה מגביה פתחו מבקש שבר: (כ) עקש לב לא ימצא טוב ונהפך בלשונו יפול ברעה: (כא) ילד כסיל לתוגה לו ולא ישמח אבי נבל: (כב) לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם: (כג) שחד מחיק רשע יקח להטות ארחות משפט: (כד) את פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה ארץ: (כה) כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו: (כו) גם ענוש לצדיק לא טוב להכות נדיבים על ישר: (כז) חושך אמריו יודע דעת וקר רוח איש תבונה: (כח) גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון:

משלי פרק-יח

(א) לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע: (ב) לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו: (ג) בבוא רשע בא גם בוז ועם קלון חרפה: (ד) מים עמקים דברי פי איש נחל נבע מקור חכמה: (ה) שאת פני רשע לא טוב להטות צדיק במשפט: (ו) שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא: (ז) פי כסיל מחתה לו ושפתיו מוקש נפשו: (ח) דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן: (ט) גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית: (י) מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב: (יא) הון עשיר קרית עזו וכחומה נשגבה במשכיתו: (יב) לפני שבר יגבה לב איש ולפני כבוד ענוה: (יג) משיב דבר בטרם ישמע אולת היא לו וכלמה: (יד) רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה: (טו) לב נבון יקנה דעת ואזן חכמים תבקש דעת: (טז) מתן אדם ירחיב לו ולפני גדלים ינחנו: (יז) צדיק הראשון בריבו יבא רעהו וחקרו: (יח) מדינים ישבית הגורל ובין עצומים יפריד: (יט) אח נפשע מקרית עז ומדונים כבריח ארמון: (כ) מפרי פי איש תשבע בטנו תבואת שפתיו ישבע: (כא) מות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה: (כב) מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה: (כג) תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות: (כד) איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח:

משלי פרק-יט

(א) טוב רש הולך בתמו מעקש שפתיו והוא כסיל: (ב) גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ ברגלים חוטא: (ג) אולת אדם תסלף דרכו ועל יהוה יזעף לבו: (ד) הון יסיף רעים רבים ודל מרעהו יפרד: (ה) עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט: (ו) רבים יחלו פני נדיב וכל הרע לאיש מתן: (ז) כל אחי רש שנאהו אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים לא המה: